ق۱۲ – تکلیف بهائیان

سپهر سخن - فصل ۳
ق۱۲ – تکلیف بهائیان
مرداد ۹, ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: ما را تکلیف همین است که به عالم دل و جان پردازیم و به روشنایی عالم انسانی برخیزیم. تا نفوس جواهر تقدیس گردند و آیات توحید شوند.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه