سپهر سخن - فصل ۱
ق۸
تیر ۲۵, ۱۳۹۸

دین نوری است مبین و حصنی است متین از برای حفظ و آسایش اهل عالم. چه که خشیة الله ناس را به معروف امر و از منکر نهی نماید. اگر سراج دین مستور ماند هرج و مرج راه یابد. با استاد بهرام فرید خواهیم بود تا با مفاهیم این بیان حضرت بهاءالله بیشتر آشنا شویم.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه