سپهر سخن - فصل ۱
ق۷
تیر ۱۸, ۱۳۹۸

اجتماع سیف معنوی الهی است. ادامه توضیحات استاد بهرام فرید درباره این بیان حضرت بهاءالله.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه