سپهر سخن - فصل ۱
ق۵
تیر ۴, ۱۳۹۸

حضرت بهاءالله می‌فرمایند : به علما از قول بهاء بگو ما به زعم شما مقصّریم از نقطه اولی روح ماسواه فداه چه تقصیری ظاهر......

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه