سپهر سخن - فصل ۱
ق۱۲
مرداد ۲۲, ۱۳۹۸

حضرت بهاءالله می‌فرمایند: امروز کوثر حقیقی و شراب معنوی معرفت الله بوده و هست. هر نفسی به آن فائز شد به کل خیر فائز است. در برنامه‌ی این هفته، استاد بهرام فرید این بیان حضرت بهاءالله را مورد بررسی قرار می‌دهند.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه