سوال از من، جواب از مامان (۳۹) – رضایت والدین ق۲

سوال از من٬ جواب از مامان
سوال از من، جواب از مامان (۳۹) – رضایت والدین ق۲
تیر ۳۰, ۱۳۹۷

در ادامه صحبت های روز قبل آرمان همچنان بر نظرش پا فشاری می کند وقبول ندارد که پدر و مادر دختر و پسر باید رضایتشان هنگام بستن عقد باشد. برای روشن شدن موضوع مادراز زاویه ای دیگر به مسئله نگاه می کند.

ثبت نام در خبرنامه