سوال از من، جواب از مامان (۳۸) – رضایت والدین ق۱

سوال از من٬ جواب از مامان
سوال از من، جواب از مامان (۳۸) – رضایت والدین ق۱
تیر ۲۳, ۱۳۹۷

یکی از قوانین محکم در عقد بهائی رضایت والدین هردوطرف یعنی هم دختر هم پسر است. چرا حضرت بهاءالله چنین حکمی را صادر فرمودند؟ آیا این حکم موجب اختلاف بین فرزندان ووالدین نمی شود؟

ثبت نام در خبرنامه