سوال از من، جواب از مامان (۳۲) – پیامبر یا مظهرالهی

سوال از من٬ جواب از مامان
سوال از من، جواب از مامان (۳۲) – پیامبر یا مظهرالهی
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷

چرا بهائیان به فرستاده ها خداوند مظاهر الهی می گویند؟ چه نکته ای در این اصطلاح وجود دارد؟

ثبت نام در خبرنامه