کاربرد اقتصاد روحانی – قسمت ۴

سخنرانی
کاربرد اقتصاد روحانی – قسمت ۴
فروردین ۱۸, ۱۳۹۹

ـ مدل پیشنهادی ملهم از آثار بهائی برای بهبود وضع اقتصادی. - بخش چهارم و پایانی سخنرانی آقای دکتر هوشمند بدیعی در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب وهنر ایران، لندن - ۲۰۱۸ میلادی

ثبت نام در خبرنامه