فروغ سرزمین مهر ق۳

سخنرانی
فروغ سرزمین مهر ق۳
دی ۱۱, ۱۳۹۶

بخش سوّم و پایانی سخنرانی با عنوان "فروغ سرزمین مهر" که در بیست و هفتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۷ میلادی و در شهر شیکاگو - آمریکا توسط مهندس فریبرز صهبا ارائه گردید.

ثبت نام در خبرنامه