عدم دخالت بهائیان در سیاست ق۴

سخنرانی
عدم دخالت بهائیان در سیاست ق۴
تیر ۳۱, ۱۳۹۸

- مسئله سیاست. - بخش چهارم و پایانی سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن - ۲۰۱۸ میلادی.

ثبت نام در خبرنامه