عدم دخالت بهائیان در سیاست ق۳

سخنرانی
عدم دخالت بهائیان در سیاست ق۳
تیر ۲۴, ۱۳۹۸

- معانی جدیدی برای بعضی از مفاهیمی که ما در جامعه به آن عادت داریم. - بخش سوم سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن - ۲۰۱۸ میلادی.

ثبت نام در خبرنامه