عدم دخالت بهائیان در سیاست ق۲

سخنرانی
عدم دخالت بهائیان در سیاست ق۲
تیر ۱۷, ۱۳۹۸

- اصولی که الهام بخش روش مدیریّت و حتّی بینش بهائی برای عالم است. - بخش دوم سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن - ۲۰۱۸ میلادی.

ثبت نام در خبرنامه