زنان در ایران معاصر – تیرِگی ها و روشنی ها – قسمت سوم

سخنرانی
زنان در ایران معاصر – تیرِگی ها و روشنی ها – قسمت سوم
خرداد ۱۲, ۱۳۹۹

- زنان در دوره شاهان پهلوی. - بخش سوم سخنرانی خانم شهلا شفیق در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب وهنر ایران، لندن - ۲۰۱۸ میلادی.

ثبت نام در خبرنامه