عینک نزن بابی میشی ق۱

سخنرانی
عینک نزن بابی میشی ق۱
آذر ۲, ۱۳۹۴

بخش اوّل سخنرانی دکتر وهمن با عنوان " عینک نزن بابی میشی " که در سال ۲۰۱۴ میلادی در هجدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن توسط دکتر فریدون وهمن ارائه شده است.

ثبت نام در خبرنامه