در جستجوی جهانی بهتر ق۴

سخنرانی
در جستجوی جهانی بهتر ق۴
اسفند ۲۰, ۱۳۹۷

- در یک ربع قرنی که برای عدالت جنگیده‌ام. - بخش چهارم و پایانی سخنرانی آقای دکتر پیام اخوان در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو - ۲۰۱۸ میلادی.

ثبت نام در خبرنامه