در جستجوی جهانی بهتر ق۳

سخنرانی
در جستجوی جهانی بهتر ق۳
اسفند ۱۳, ۱۳۹۷

- داستان احمد قاسم الخاطب بمب گذار انتحاری. - بخش سوم سخنرانی آقای دکتر پیام اخوان در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو - ۲۰۱۸ میلادی

ثبت نام در خبرنامه