ثروت و اقتصاد در خدمت رفاه عالم انسانی ق۴

سخنرانی
ثروت و اقتصاد در خدمت رفاه عالم انسانی ق۴
مرداد ۲۸, ۱۳۹۸

- شرایط ممدوحیّت کسب ثروت. - بخش چهارم و پایانی سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن - ۲۰۱۸ میلادی."

ثبت نام در خبرنامه