تعصّب مانعی بزرگ در راه پیشرفت ق۲

سخنرانی
تعصّب مانعی بزرگ در راه پیشرفت ق۲
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

- تعصّب دینی و اثرات آن بر اجتماع. - بخش دوم سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن - ۲۰۱۸ میلادی.

ثبت نام در خبرنامه