تجربه عدم از منظر مولوی و خیام ق۳

سخنرانی
تجربه عدم از منظر مولوی و خیام ق۳
دی ۱۰, ۱۳۹۷

- دو شاخه مختلف حکمت ایرانی. - بخش سوم سخنرانی آقای دکتر آرش نراقی در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو - ۲۰۱۸ میلادی

ثبت نام در خبرنامه