از شاهنامه تا نامه به شاهان ق۵

سخنرانی
از شاهنامه تا نامه به شاهان ق۵
آذر ۱۱, ۱۳۹۸

- استبداد سیاسی و استبداد دینی در آثار حضرت بهاءالله و در نامه به شاهان. - بخش پنجم سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی، شیکاگو - ۲۰۱۸ میلادی

ثبت نام در خبرنامه