آیا سیاست رهایی بخش ممکن است ؟ قسمت ۱

سخنرانی
آیا سیاست رهایی بخش ممکن است ؟ قسمت ۱
فروردین ۲۵, ۱۳۹۹

ـ دوران فترت (دوران کنونی). - بخش اول سخنرانی آقای دکتر عرفان ثابتی در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب وهنر ایران، لندن - ۲۰۱۸ میلادی

ثبت نام در خبرنامه