زبان قصه ها (۵) – هراس از طوفان

زبان قصه‌ها
زبان قصه ها (۵) – هراس از طوفان
آذر ۷, ۱۳۹۷

هواپیمای کشیش دچار طوفان شدیدی می‌شه و برای یه لحظه به ایمان خودش شک می‌کنه...

ثبت نام در خبرنامه