عضویّت در گروه ۹۹ – عشق بی پایان

زبان قصه‌ها
عضویّت در گروه ۹۹ – عشق بی پایان
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

- پادشاهی بود که در دربارش یه آشپز کار همیشه خوشحال کار میکرد پادشاه از وزیر باتدبیرش راز شادی اون آشپز فقیر رو پرسید که در جوابش وزیر گروه ۹۹ رو به پادشاه معرفی کرد - پیرمردی صبح زود از خونه اش بیرون اومد ؛ توی راه با یک ماشین تصادف کرد و آسیب دید عابرین ......

ثبت نام در خبرنامه