قسمت ۴۷ – امین العلمای اردبیلی – بخش ۲

رادمردان جاوید
قسمت ۴۷ – امین العلمای اردبیلی – بخش ۲
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۹

بخش دوم سرگذشت امین العلمای اردبیلی تغییر رفتار و عادات امین العلما به واسطه ایمان به آیین بهائی. تنگی معیشت و مشکلات مالی.

ثبت نام در خبرنامه