دیدار (۳) – در امتداد مسیر خاطرات

برنامه‌های رضوان - رضوان ۱۳۹۷ - دیدار
دیدار (۳) – در امتداد مسیر خاطرات
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۷

امین، پیمان و هومن این بار سری به دوران دبیرستان می زنند و جلوی درب مدرسه با خاطرات سال ها پیش دوباره پیوند می خورند

ثبت نام در خبرنامه