همه باهم در یک جاده

دوران شکوفایی
همه باهم در یک جاده
مرداد ۱۴, ۱۳۹۸

نگار : کار دعواهای مامان و بابای مریم به جاهای باریک کشیده بود و باباش نه تنها مامانش، بلکه حتی مامان و باباهای ما رو هم تهدید کرده بود. کس دیگه ای به جز ما دخترا خبر نداشت و ماها هم خیلی نگران بودیم.

ثبت نام در خبرنامه