محل‌های ظهور و تجلی خداوند

دوران شکوفایی
محل‌های ظهور و تجلی خداوند
تیر ۳۱, ۱۳۹۸

رکسانا: پس مظهرالهی یعنی خدا تو وجود پیامبرا ظهور کرده، اما نیومده تو وجودشون، سرجای خودش هست. ندا : آفرین. اولین تمرین هم همین بود که مظاهر ظهور الهی صفات و کیفیات و اراده و هدف خداوند رو ظاهر می کنن اما خود خدا نیستن. درست شد؟

ثبت نام در خبرنامه