یک نیروی عظیم در تاریخ

دوران شکوفایی
یک نیروی عظیم در تاریخ
خرداد ۲۰, ۱۳۹۸

نگار : دین خیلی وسیع تر و خیلی قشنگ تر از اونی بود که من فکر می کردم. حرفهای ندا همیشه دریچه های تازه ای رو به ذهن من باز می کرد اما این دفعه واقعا" احساس می کردم کل نگرش من به زندگی و همه چیز داره تغییر می کنه.

ثبت نام در خبرنامه