آدامس جادویی یا جادوی آدامس

دوران شکوفایی
آدامس جادویی یا جادوی آدامس
خرداد ۱۴, ۱۳۹۷

نگار: فیلم هیجان انگیز و سرگرم کننده ای بود اما هنوز ده دقیقه نگذشته شروع کرد به پخش آگهی. تبلیغاتش درباره آدامس بود یه آدامس جادویی...

ثبت نام در خبرنامه