دمی با تاریخ (۴۸) – گاه شمار بهائی، هفته‌ دوم شهریور

دمی با تاريخ
دمی با تاریخ (۴۸) – گاه شمار بهائی، هفته‌ دوم شهریور
شهریور ۱۴, ۱۳۹۸

- ازدواج حضرت باب با خدیجه سلطان بیگم (حضرت باب ص۱۷۵/ عهد اعلی ص۴۷) - خروج حضرت بهاءالله از ایران به درخواست امیرکبیر و ورود ایشان به این کربلا (حضرت بهاءالله ص۵۷ / بهاءالله شمس حقیقت ص۸۸) - درگذشت میرزا حیدرعلی اصفهانی در حیفا (مصابیح هدایت ج۱ ص۹۱) - درگذشت میرزا محمّد تقی وکیل‌الدوله ی افنان بنیانگذار مشرق‌الاذکار عشق‌آباد (گنجینه‌ی حدود و احکام ص۲۳۶) - عزیمت حضرت عبدالبهاء از بوستون و ورود به مونترال کانادا (بدایع‌الآثار ج۱ ص۲۰۹)

ثبت نام در خبرنامه