دمی با تاریخ (۴۳) – گاه شمار بهائی، هفته‌ی دوم مرداد

دمی با تاريخ
دمی با تاریخ (۴۳) – گاه شمار بهائی، هفته‌ی دوم مرداد
مرداد ۱۰, ۱۳۹۸

- زادروز نبیل زرندی، مورخ مشهور تاریخ ادیان بابی و بهائی - ورود حضرت باب به تبریز جهت حضور در مجلس ولیعهد - ملاقات دکتر ویلیام کورمیک با حضرت باب پس از مجلس ولیعهد در تبریز

ثبت نام در خبرنامه