درگه دوست - فصل ۲
روح الله ورقا
مرداد ۲۴, ۱۳۹۶

پس از دو هفته كه به جناب ورقا پرداختيم، اين هفته زندگي پسرش، روح ­الله را در پنج نما مرور خواهيم كرد و يك منظومه­ مثنوي از سروده­ هايش را نيز خواهيم شنيد.

ثبت نام در خبرنامه