درگه دوست ویژه – مصوّر قزوینی

درگه دوست - ویژه رضوان
درگه دوست ویژه – مصوّر قزوینی
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۶

سرگذشت جناب محّمد قزويني، متخلّص به مصوّر + قصيده (تجديد مطلع).

ثبت نام در خبرنامه