موج تازه ایی از آزار و اذیت شهروندان بهائی در ایران

خبرنگار
موج تازه ایی از آزار و اذیت شهروندان بهائی در ایران
مرداد ۲۳, ۱۳۹۸

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا رسانه های فارسی زبان در روزها و هفته های گذشته موارد زیادی از آزار و اذیت شهروندان بهائی، دستگیری و زندان، تفتیش منازل و ضبط و توقیف اموال آنان را گزارش کرده اند.

ثبت نام در خبرنامه