معضل جهانی خشونت خانگی

خبرنگار
معضل جهانی خشونت خانگی
مرداد ۳۰, ۱۳۹۸

گفتگو با: دکتر فرشته بثل، روانشانس عمومی و تعلیم و تربیت و استاد دانشگاه گزارش اخیر آژانس زنان سازمان ملل که در ۲۸۷ صفحه منتشر شده، از گستردگی دهشت بار و فاحش خشونت خانگی علیه زنان در سراسر جهان خبر می‌دهد.

ثبت نام در خبرنامه