مشارکت و تاثیر گذاری

خبرنگار
مشارکت و تاثیر گذاری
خرداد ۱, ۱۳۹۸

گفتگو با: آقای وفا اخوان، مدیر اجرایی شرکت مشاوره بین المللی نیوبریج مشارکت فردی و تاثیرگذاری متقابل، از عوامل اجتناب ناپذیر برای رویارویی با چالش‌های جهانی و یافتن راه حل‌های کارآمد و پایدار، و ایجاد تحول اجتماعی

ثبت نام در خبرنامه