فاجعه سقوط هواپیما و درگذشت ناگهانی عزیزان

خبرنگار
فاجعه سقوط هواپیما و درگذشت ناگهانی عزیزان
دی ۲۵, ۱۳۹۸

گفتگو با: دکتر فرشته بتل، روانشناس عمومی و تعلیم و تربیت، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه زمان و شرایط از دست دادن یک عضو خانواده، یا یک عزیز، تا چه حد می تواند در تحمل داغ فراق موثر باشد و آیا می توان این اندوه بزرگ را به قوه ای سازنده در زندگی تبدیل کرد؟

ثبت نام در خبرنامه