میراث بانو عاصما جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد!

خبرنگار
میراث بانو عاصما جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد!
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶

گفتگو با: دکتر نازیلا قانع، حقوقدان، کارشناس حقوق بشر و استاد دانشگاه آکسفورد.

ثبت نام در خبرنامه