رویارویی کودکان با فقدان والدین

خبرنگار
رویارویی کودکان با فقدان والدین
بهمن ۲۳, ۱۳۹۸

گفتگو با: خانم یاسمن نفیسی پارسی، مشاور و کارشناس مسایل خانواده از دست دادن یکی از والدین برای کودکان اغلب ضربه ای است ناگوار و جبران ناپذیر، اما آیا آن ها می توانند با مشورت و یادگیری، استقامتی سازنده را جایگزین یاس و اندوه خود کنند.

ثبت نام در خبرنامه