به مناسبت روز جهانی پناهندگان

خبرنگار
به مناسبت روز جهانی پناهندگان
خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

گفتگو با: خانم فریناز فیروزی، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی پناهندگی از چالش‌های پیچیده و جدی زمان ماست! امروزه بیش از ۶۵ میلیون انسان در جهان پناهنده هستند! عبور از مسیرهای پر خطر٬ تحمل سرما و گرمای شدید، گرسنگی، تشنگی، بیماری، خشونت های جسمی و جنسی، افسردگی و نا امیدی گوشه‌ای از رنج ها و دردهایی است که اکثر پناهندگان با آن‌ها روبرو هستند!

ثبت نام در خبرنامه