رسالت حضرت باب

خبرنگار
رسالت حضرت باب
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر سهراب کوروش، محقق، نویسنده، استاد دانشگاه و مشاور علمی در آستانه صد و هفتاد و هفتمین سالروز اعلان رسالت حضرت باب، به پرسش هایی چون پیام حضرت باب و تاثیر جنبش بابی در جامعه ایران می پردازیم.

ثبت نام در خبرنامه