دیدار نوروزی خبرنگار قسمت۲

خبرنگار
دیدار نوروزی خبرنگار قسمت۲
فروردین ۶, ۱۳۹۹

گفتگوی نوروزی با دکتر مینو ثابت، دکتر ضیاء ثابت، دکتر مهین سیاهپوش- یزدانی و دکتر کیومرث یزدانی دیدار نوروزی با دو زوج فرهیخته ایرانی و گفتگوهای صمیمانه نوروز و امروز

ثبت نام در خبرنامه