دهمین نشست تلاش برای حقوق بشر در ایران

خبرنگار
دهمین نشست تلاش برای حقوق بشر در ایران
آبان ۲۲, ۱۳۹۸

در دهمین نشست «تلاش برای حقوق بشر در ایران» فعالان، کارشناسان و صاحب نظران از وضعیت حقوق بشر در گذشته و حال و تاثیرات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آن در جامعه سخن گفتند.

ثبت نام در خبرنامه