جامعه بهائی در ایران و پاره ایی از انتقادات

خبرنگار
جامعه بهائی در ایران و پاره ایی از انتقادات
فروردین ۲۸, ۱۳۹۸

گتفگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی، استاد فلسفه و علوم تعلیم وتربیت چرا جامعه بهائی در ایران علیه سرکوب حکومت مقاومت نمیکند؟ چرا بهائیان در ایران از حقوق دیگران دفاع نمیکنند؟ آیا بهائیان میهن پرست هستند؟

ثبت نام در خبرنامه