تاثیرات بحران کرونا بر خانواده

خبرنگار
تاثیرات بحران کرونا بر خانواده
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۹

گفتگو با:خانم بهاره اردستانی، پژوهشگر فلسفه و کارشناس علوم کامپیوتر نگاهی به شرایط خاص بحران تندرستی کرونا و تاثیر آنها بر روی خانواده ها، به خصوص کودکان

ثبت نام در خبرنامه