بنیاد منا و بیست سال خدمت به آموزش و پرورش کودکان

خبرنگار
بنیاد منا و بیست سال خدمت به آموزش و پرورش کودکان
تیر ۱۲, ۱۳۹۸

گفتگو با: خانم سیما ربانی مبینی، از اعضای هیئت مدیره بنیاد منا بنیاد منا، بنیادی است غیر انتفاعی که با حمایت از پروژه های خودجوش و بنیادی برای آموزش کودکان و توامندسازی دختران و زنان در سراسر جهان تلاش میکند.

ثبت نام در خبرنامه