بررسی پاره ای از اتهامات علیه آیین بهائی در ایران

خبرنگار
بررسی پاره ای از اتهامات علیه آیین بهائی در ایران
تیر ۲۶, ۱۳۹۸

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده و محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت ترویج شایعات و اتهامات بی اساس علیه آیین بهائی در ایران از آغاز تولد این دیانت تا کنون به انواع و اشکال مختلف همچنان ادامه دارد!

ثبت نام در خبرنامه