ارائه موسیقی ایرانی در صحنۀ بین المللی کنفرانس ای-پی-ای-پی ق۱

خبرنگار
ارائه موسیقی ایرانی در صحنۀ بین المللی کنفرانس ای-پی-ای-پی ق۱
بهمن ۷, ۱۳۹۴

گفتگو با صهبا مطلبی، نوازنده محبوب تار و سه تار

ثبت نام در خبرنامه