میهمانی و بحث دینی

خاطرات یوتاب
میهمانی و بحث دینی
فروردین ۱۱, ۱۳۹۵

یوتاب و دکتر نادری به میهمانی منزل خواهر دکتر نادری میروند و با پرسشهای آقای جعفری از یوتاب در باره دیانت بهائی روبرو میشوند .

ثبت نام در خبرنامه